• פאלקן למטה
  • מישלין
  • טויו למטה
  • פירלי למטה
  • קונטי למטה
  • גודייר
מאמרים לנהג >> מהירות נסיעה
מהירות הנסיעה משפיעה הן על הסיכוי להיות מעורב בתאונה והן על חומרת התאונה. ההסתברות למעורבות בתאונה עולה עם העלייה במהירות הנסיעה (בהנחה שכל שאר התנאים שווים), וככל שהמהירות גבוהה יותר, גם הפגיעה הגופנית והנזק מהתאונה יהיו חמורים יותר.
הקשר הישיר בין מהירויות נסיעה לבין התרחשות תאונות וחומרתן הוכח במחקרים רבים בעולם. במדינות שהצליחו להביא לירידה במהירויות הנסיעה, נרשמה ירידה גם במספר תאונות הדרכים ובמספר ההרוגים בהן. הדוגמה הבולטת ביותר היא צרפת: מערכת אכיפה מסיבית של חוקים בנושא מהירות הנסיעה שהונהגה בה בעשור האחרון, תרמה, על-פי הערכות, ל-75% מהירידה המשמעותית במספר ההרוגים בתאונות דרכים במדינה.
 
בישראל נסיעה מעל למהירות המותרת היא תופעה בעייתית מוכרת וגורם מרכזי לתאונות דרכים. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ערכה בשנת 2011, זו השנה השלישית, סקר מהירות ארצי ובדקה באמצעות מונים מכניים ואקדחי לייזר את מדדי המהירות לפי סוגי רכב (אוטובוס, אופנוע, רכב משא ורכב פרטי) ולפי שעות היממה - שעות היום בהשוואה לשעות הלילה. מהנתונים עולה כי חלק ניכר מהנהגים לא מצייתים למהירות המותרת הן בדרכים עירוניות והן בדרכים לא-עירוניות. לדוגמה, 49% מכלי הרכב שנסעו בדרכים מהירות בשעות היום ו-39% מכלי הרכב שנסעו בדרכים מהירות בשעות הלילה, נסעו מעל המהירות המותרת. נתונים דומים התקבלו גם בנוגע לסוגי הדרך האחרים.
 
לפיכך הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים פועלת לשינוי של התנהגות הנהגים ולהורדת מהירות הנסיעה בדרכים עירוניות ולא-עירוניות באמצעות פעולות שונות בתחום ההסברה, החינוך וההכשרה, החקיקה, התשתיות והאכיפה.