• גודייר
  • פירלי למטה
  • קונטי למטה
  • מישלין
  • טויו למטה
  • פאלקן למטה
מאמרים לנהג >> שימוש בטלפון נייד בעת נהיגה
היסח הדעת בנהיגה הוא מצב שבו תשומת לב הנהג מוסטת, מרצונו או שלא מרצונו, ממשימת הנהיגה למחשבה, לחפץ, לפעילות, לאירוע או לאדם אחר וגורמת לו שלא לזהות בזמן אמת מידע חיוני הנדרש לשליטה ברכב.
​​​​​​​​​​​

יש סוגים שונים של היסח דעת: היסח דעת ויזואלי - הורדת העיניים מהכבישהיסח דעת בתחום השמעהיסח דעת פיזי - הורדת הידיים מההגהוהיסח דעת קוגניטיבי - הפניית תשומת הלב מהכביש.

את הגורמים להיסח דעת אפשר לחלק לשניים:

  • גורמים טכנולוגיים - מכשירי טלפון ניידים, מערכות ניווט GPS, הודעות דוא"ל, אינטרנט, מערכות בידור ברכב, מערכות לכיוון טמפרטורה ועוד.
  • גורמים אנושיים - שתייה, אכילה, עישון, עיון במפה, שיחות עם הנוסעים, הפניית ראש אל הספסל האחורי, טיפול בילדים, האזנה לרדיו, קריאה, איפור, גילוח ועוד.
היסח דעת עקב שימוש בטלפון נייד (דיבור ושליחת מסרונים) הוא הנפוץ והמסוכן ביותר. 
בזמן שיחה בטלפון הנייד הסיכוי להיות מעורבים בתאונות דרכים הוא בערך פי ארבעה. 
שיחה בטלפון נייד פוגעת בביצועי הנהיגה: היא מעלה את זמן התגובה, היא מפחיתה את היכולת לגלות ולזהות אובייקטים בזמן, היא מגדילה את מספר הסטיות מנתיב הנסיעה והיא פוגעת ביכולת לשמור מרחק מכלי רכב אחרים. 

שליחת מסרונים (הודעות sms) וקריאתם פוגעת גם היא ביכולות הנהיגה. נמצא כי בזמן שליחה של הודעת sms הסירו נהגים את מבטם מהכביש במשך 40% מזמן הנהיגה, וכי מספר הסטיות שלהם מהנתיב גדל ב-28% בהשוואה לנהיגה ללא התעסקות בכך.

קבוצות הנמצאות בסיכון מוגבר להיסח דעת עקב שימוש בטלפונים ניידים הן נהגים חדשים ונהגים מבוגרים. נהגים חדשים מתקשים להתמודד עם היסח הדעת משום שאינם מנוסים ומיומנים דיָם בנהיגה וזקוקים לכל יכולות עיבוד המידע שלהם לצורך נהיגה. הם גם נוטים להשתמש בטלפון הנייד יותר מכל קבוצה אחרת. נהגים מבוגרים (בגילאים 55 ומעלה) מתקשים להתמודד עם עומס המשימות הנדרש בנהיגה ועם שימוש בטלפון נייד בו-זמנית.

לפיכך הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים פועלת להפחתת השימוש בטלפון נייד בעת נהיגה באמצעות פעולות שונות בתחום ההסברה, החינוך וההכשרה, החקיקה והאכיפה.