• מישלין
  • טויו למטה
  • פירלי למטה
  • קונטי למטה
  • פאלקן למטה
  • גודייר
צמיגים במבצע