• מישלין
  • גודייר
  • טויו למטה
  • קונטי למטה
  • פאלקן למטה
  • פירלי למטה
צמיגים במבצע