• גודייר
  • טויו למטה
  • מישלין
  • פירלי למטה
  • קונטי למטה
  • פאלקן למטה
צמיגים במבצע