• מישלין
  • פאלקן למטה
  • גודייר
  • קונטי למטה
  • פירלי למטה
  • טויו למטה
צמיגים במבצע